Kilka informacji na temat namierzania telefonów komórkowych

Większość użytkowników telefonów komórkowych doskonale wie, że istnieją dzisiaj możliwości jego namierzenia. Jest to możliwe dzięki ustaleniu współrzędnych geograficznych rejonu, w którym aktualnie znajduje się włączony telefon. Pozwala to zakreślić na mapie obszar, na którym znalazł się telefon.

Położenie telefonu można ustalić z dokładnością nawet kilku metrów. Jak to jest możliwe? Jak wygląda proces namierzania telefonu komórkowego? Pierwszym krokiem jest ustalenie współrzędnych geograficznych, po ich ustaleniu są one nanoszone na mapę rejonu. Ustalenie współrzędnych i lokalizacja telefonu jest możliwa na dwa sposoby. Jeden z nich odbywa się za pomocą numeru znajdującej się w telefonie karty. Drugi wykorzystuje dobrze znany wielu kierowcom system GPS.

Niezależnie od tego, z którego sposobu się korzysta lokalizując telefon odbywa się to dzięki technologii satelitarnej. Nie trzeba chyba przypominać, że oba sposoby pozwalające zlokalizować telefon muszą być wykorzystywane zgodnie z prawem. Nie możemy przekraczać granicy prywatności osób trzecich. Systemy lokalizacji telefonów nie powstały bowiem z myślą o tym, aby każdy z nas mógł je wykorzystywać do śledzenia współmałżonka, partnera/partnerki, czy do śledzenia znajomych lub kolegów z pracy. Systemy te okazały się bardzo przydatne dla służb specjalnych oraz dla policji.

Jeden z najbardziej dokładnych systemów lokalizacyjnych, który lokalizuje telefon na podstawie numeru telefonu, który pozwala ocenić w jakiej odległości znajduje się telefon od stacji bazowej, może zostać wykorzystany tylko po uzyskaniu zgody wymienionych służb.

Lokalizacja telefonu poprzez jego numer

Sposób ten można wykorzystać tylko wtedy, kiedy komórka znajduje się w polu trzech stacji bazowych należących do konkretnego operatora sieci komórkowej. Zlokalizowanie telefonu możliwe jest dzięki zmierzeniu odległości pomiędzy każdą z tych trzech stacji a telefonem. Najdokładniej można namierzyć telefon znajdujący się na obszarach zabudowanych, poza nimi lokalizacja nie jest już tak dokładna.

Kategorie: GPS,